Kustduinen Zuidwest Walcheren

De geosite Kustduinen Zuidwest-Walcheren is het duinengebied aan de monding van de Westerschelde. De duintoppen reiken tot 50 meter boven de zeespiegel en horen tot de hoogste van Nederland. Ze zijn afgezet op het oudere getijdenlandschap dat gedeeltelijk erodeerde door inbraken vanuit de Westerschelde. Het duinengebied is opvallend smal, steil en hoog. Dat komt onder andere door een ruim tien meter diepe getijdengeul die de oever erodeert, het Oostgat. Vanwege de gevaarlijke situatie met het diepe Oostgat vlak bij de kust wordt dit duingebied heel nauwgezet onderhouden door de mens.  

51.579274975836, 3.5304996302734

Bezoek via: Oostkapelle, Nederland