Zwinstreek

De Zwinstreek is zonder twijfel een van de bekendste natuurgebieden van Vlaanderen. Het unieke karakter is te danken aan de regelmatige overstromingen.

KENMERKEN

De Zwinstreek is een getijdenlandschap met slikken en schorren. Vogelliefhebbers kennen deze regio ook als 'internationale luchthaven voor zeevogels'.

ONTSTAAN

De Zwinstreek is gevormd door daling in het aardoppervlak en verandering van de zeespiegel. Tot 5000 jaar geleden was de zeespiegelstijging vrij dynamisch. In de laatste 2000 jaar is de stijging van de zeespiegel vertraagd en bepaald de getijdenwerking de vorming van het gebied.

Naast de natuurlijke werking op het landschap heeft ook de mens het gebied sterk beïnvloed. Vroeger was de Zwinstreek erg geïsoleerd en was er amper contact met andere plaatsen. Men focuste zich op de visserij, de landbouw en het zeemanschap. Dijkbouwers voerden strijd tegen de zee. Door het ontstaan van de zeearm, Het Zwin, ontwikkelde dit gebied zich in de tweede helft van de middeleeuwen tot één van dé economische centra van Europa met steden als Brugge, Damme en Sluis.

Zoals vaak gebeurt in zeearmen ging ook verzanding Het Zwin parten spelen. Verwoede pogingen om de zeearm bevaarbaar te houden werden ondernomen maar het mocht niet baten. Toch slaagden de bewoners erin het gebied leefbaar, bewoonbaar en vooral uniek te maken voor bewoners en toeristen. Bekijk de tijdlijn van de Zwinstreek hier.

LIGGING

De Zwinstreek is een kleine regio op de grens van Vlaanderen en Nederland waar strand en polders elkaar ontmoeten. Markante witte grenspalen getuigen waar dwars door akkers en het natuurgebied van Het Zwin de grens loopt. Die grens wordt in dit gebied echter niet meer gevoeld. Dat dit in het verleden anders was vertellen de vele forten, linies en vestingstadjes.

Gids wijst in het Zwin

Bezoek De Zwinstreek

Brugge, Damme, Knokke-Heist, Sluis, Maldegem en Sint-Laureins zijn de perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan de Zwinstreek. Deze gemeenten maken deel uit van de toeristische regio’s Kust, Brugse Ommeland, Meetjesland en west Zeeuws-Vlaanderen.

Het natuurgebied Het Zwin is een actief, representatief, zeer zeldzaam zeegat (ook wel een slufter genoemd) en kreeksysteem. Het is als oudste Vlaamse natuurreservaat (1952) ook een bron van internationale inspiratie en van grote internationale ecologische en aardkundige waarde.

Een gebied dat vraagt om op het gemak te verkennen en te genieten van de prachtige afwisseling van landschap, natuur en erfgoed.

Type
Luchtfoto van de Cantelmolinie

Cantelmolinie

Read more
Luchtfoto van de Cantelmolinie

Cantelmolinie

Read more
Damse Vaart

Damse Vaart

Read more
Damse Vaart

Damse Vaart

Read more
Zwin Bezoekerscentrum

Het Zwin Bezoekerscentrum

Read more
Moerspuische Watergang, onderdeel van de Staats-Spaanse Linies

Staats-Spaanse Linies

Read more
Moerspuische Watergang, onderdeel van de Staats-Spaanse Linies

State-Spanish Lines

Read more
Fietsers langs de kustlijn in de Zwinstreek

Week van de Zwinstreek

Het Zwin
Read more
Hingene - kasteel d'Ursel

Zwin polders around Damme

Read more
Zwin Bezoekerscentrum

Zwin Visitor Centre

Read more
Hingene - kasteel d'Ursel

Zwinpolders rond Damme

Read more