Zwinstreek

De Zwinstreek is een van de bekendste natuurgebieden van Vlaanderen. Het unieke karakter is te danken aan de regelmatige overstromingen. 

KENMERKEN

SLIKKEN EN SCHORREN 

De Zwinstreek is een getijdenlandschap met slikken en schorren. Vogelliefhebbers kennen de regio ook als ‘internationale luchthaven voor zeevogels’. 

 

TYPISCH GETIJDENLANDSCHAP 

De Zwinstreek is gevormd door daling in het aardoppervlak en verandering van de zeespiegel. Tot 5000 jaar geleden was de zeespiegelstijging vrij dynamisch. De laatste 2000 jaar vertraagde de stijging van de zeespiegel en bepaalt de getijdenwerking de vorming van het gebied. 

Naast de natuurlijke werking op het landschap heeft ook de mens het gebied sterk beïnvloed. Vroeger was de Zwinstreek erg geïsoleerd en was er amper contact met andere plaatsen. De focus lag op visserij, landbouw en zeemanschap. Dijkbouwers vochten tegen de zee. Door het ontstaan van de zeearm, het Zwin, ontwikkelde het gebied zich in de tweede helft van de middeleeuwen tot een van dé economische centra van Europa met steden als Brugge, Damme en Sluis. 

Zoals vaak gebeurt in zeearmen, ging verzanding ook het Zwin parten spelen. Er kwamen verwoede pogingen om de zeearm bevaarbaar te houden, maar dat mocht niet baten. Toch slaagden de bewoners erin het gebied leefbaar, bewoonbaar en vooral uniek te maken voor bewoners en toeristen. Bekijk hier de tijdslijn van de Zwinstreek

 

OP DE BELGISCH-NEDERLANDSE GRENS 

De Zwinstreek is een kleine regio waar strand en polders elkaar ontmoeten op de grens van Vlaanderen en Nederland. Markante witte grenspalen getuigen waar de grens loopt, dwars door akkers en het natuurgebied van het Zwin. Maar je voelt de grens hier niet meer. Dat dat vroeger wel anders was, vertellen de vele forten, linies en vestingstadjes. 

 

Gids wijst in het Zwin (gemaakt door Misjel Decleer)

Bezoek De Zwinstreek

Brugge, Damme, Knokke-Heist, Sluis, Maldegem en Sint-Laureins zijn de perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan de Zwinstreek. Die gemeenten maken deel uit van de toeristische regio’s Kust, Brugse Ommeland, Meetjesland en West-Zeeuws-Vlaanderen. 

Het natuurgebied het Zwin is een actief, representatief, heel zeldzaam zeegat of ‘slufter’, en een kreeksysteem. Het is als oudste Vlaamse natuurreservaat (1952) ook een bron van internationale inspiratie en van grote internationale ecologische en aardkundige waarde. 

Een gebied dat vraagt om op het gemak te verkennen en te genieten van de prachtige afwisseling van landschap, natuur en erfgoed. 

Type
Luchtfoto van de Cantelmolinie

Cantelmolinie

Read more
Luchtfoto van de Cantelmolinie

Cantelmolinie

Read more
Damse Vaart

Damse Vaart

Read more
Damse Vaart

Damse Vaart

Read more
Zwin Bezoekerscentrum

Het Zwin Bezoekerscentrum

Read more
Moerspuische Watergang, onderdeel van de Staats-Spaanse Linies

Staats-Spaanse Linies

Read more
Moerspuische Watergang, onderdeel van de Staats-Spaanse Linies

State-Spanish Lines

Read more
Fietsers langs de kustlijn in de Zwinstreek

Week van de Zwinstreek

Het Zwin
Read more
Hingene - kasteel d'Ursel

Zwin polders around Damme

Read more
Zwin Bezoekerscentrum

Zwin Visitor Centre

Read more
Relict Lieve en Lievebermen tussen Moerkerkebrug en Schipdonkvaart-Zuid

Zwinpolders rond Damme

Read more
Fietsers langs de kustlijn in de Zwinstreek

Zwinweek

Het Zwin
Read more