Gedragscode

Het prachtige gebied van Het Geopark Schelde Delta staat bekend om zijn natuurlijke schoonheid, rijke cultuurhistorie en voortdurende strijd tussen mens en water. Door deze richtlijnen te volgen, help je ons de verhalen te bewaren die dit prachtige gebied ons vertelt. 

 • Laat geen afval achter. Doe het in een zak en gooi het in een container. 

 • Blijf op de paden en volg de wegwijzers. 

 • Hou het water schoon: de zee, rivieren, kanalen, beken, kreken, reservoirs en andere waterbronnen. 

 • Laat dieren niet schrikken en verstoor geen vogels. Wees discreet, denk eraan dat lawaai al hinderlijk kan zijn. 

 • Bescherm de bedreigde planten- en diersoorten in het Geopark. Stoor of kwets ze niet en neem ze niet mee. De soorten waar het over gaat, vind je hier voor Nederland en België

 • Maak geen vuur. 

 • Kampeer niet wild. 

 • Blokkeer de doorgang of het verkeer niet als je je auto of fiets parkeert. 

 • Respecteer de natuurgebieden en de fauna en flora. Pluk niets en neem niets mee. 

 • Wees vriendelijk en respectvol voor andere bezoekers. 

 • Respecteer de wetten en voorschriften. 

 • Laat geen sporen na van je bezoek. 

 • Werk samen met de parkmedewerkers. 

 • Pluk, verzamel, verwijder of verhandel geen stenen, schelpen of andere geologische materialen zonder toestemming. 

 

Geologisch materiaal
Oorspronkelijk geologisch materiaal verzamelen, zoals stenen, mineralen en fossielen, is niet toegestaan in het Geopark zonder een speciale schriftelijke toestemming van het management. Oorspronkelijk geologisch materiaal verzamelen mag alleen als het gebeurt op een duurzame manier voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden en onder wetenschappelijk toezicht in overeenstemming met de lokale wetgeving. Materiaal uit het Geopark verkopen, beschadigen of verhandelen is niet toegestaan. Dat gaat over fossielen, gesteenten, minerale materialen en andere geologische materialen.  

Duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen
Een Unesco Global Geopark helpt om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen, de sustainable development goals of SDG’s. Dat zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Een Unesco Global Geopark doet dat door te leren van het verleden, te ontwikkelen in het heden en te beschermen voor de toekomst – samen voor onze planeet. Daarom brengt Geopark Schelde Delta onder andere het duurzaam gebruik van onze natuurlijke bronnen meer onder de aandacht.