Gedragscode

Het prachtige gebied van Het Geopark Schelde Delta staat bekend om haar natuurlijke schoonheid, de rijke cultuurhistorie en de voortdurende strijd tussen mens en water. Door deze richtlijnen te volgen, helpt u ons de verhalen te bewaren die dit prachtige gebied ons vertelt.

 • Laat geen afval achter, doe het in een zak en gooi het afval in een container.
 • Blijf op de paden en volg de (permanente of tijdelijke) bewegwijzering.
 • Verontreinig het water niet. Dit betekent dat u de zee, rivieren, kanalen, beken, kreken, reservoirs en andere waterbronnen niet mag verontreinigen.
 • Laat dieren niet schrikken en verstoor geen vogels. Wees discreet, denk eraan dat lawaai al hinderlijk kan zijn.
 • Bescherm de bedreigde planten- en diersoorten in ons Geopark: . Zij mogen niet verstoord, gekwetst noch meegenomen worden. https://www.vlaanderen.be/inbo/rode-lijsten/
 • Maak geen vuur.
 • Wild kamperen is verboden.
 • Wanner u uw auto of fiets parkeert, zorg er dan voor dat u de doorgang of het verkeer niet blokkeert.
 • Respecteer de natuurgebieden en de fauna en flora. Pluk of neem niets mee.
 • Wanneer u andere bezoekers ontmoet, respecteer dan ten alle tijden de regels van vriendelijkheid en wees respectvol.
 • Respecteer de wetten en voorschriften.
 • Laat geen sporen na van uw bezoek.
 • Werk samen met het parkpersoneel.
 • Pluk, verzamel, verzamel of verwijder geen stenen, schelpen of andere geologische materialen zonder toestemming.

 

Geologisch materiaal
Het verzamelen van oorspronkelijk geologisch materiaal, zoals gesteenten, mineralen en fossielen, is niet toegestaan binnen het Geopark zonder een speciale schriftelijke toestemming van het Geopark management. Het verzamelen van oorspronkelijk geologisch materiaal is enkel toegestaan wanneer dit op een duurzame manier gebeurt voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden en wanneer het gebeurt onder wetenschappelijk toezicht in overeenstemming met de lokale wetgeving.
Het verkopen, beschadigen of verhandelen van de geologische waarde van het Geopark of van materiaal uit het Geopark is niet toegestaan. Dit heeft betrekking op fossielen, gesteenten en minerale materialen. Het verwijst niet naar het gedolven of gedolven materiaal voor industrieel of huishoudelijk gebruikt dat is gedolven onder de nationale wetgeving.