UNESCO Global Geopark

Logo UNESCO Global Geopark

Wat is een UNESCO Global Geopark?

Een UNESCO Global Geopark is een gebied dat door UNESCO erkend wordt omwille van haar uniek internationaal geologisch belang, met een management die zorg draagt voor het behoud en beheer van dit gebied volgens de UNESCO waarden en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Maar een UNESCO Global Geopark gaat niet alleen over geologie maar juist ook over het verbinden van het geologische erfgoed met alle andere aspecten van het culturele, natuurlijk en immateriële erfgoed.

Luchtfoto van de Oosterschelde

Wat is uniek aan Geopark Schelde Delta?

Het Geopark Schelde Delta vertelt een 50 miljoen jaar lang verhaal van bodemdaling en opheffing, stijging en daling van de zeespiegel, getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het ook de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden.

Het menselijk handelen als geologische kracht is het meest kenmerkende kenmerk van het Geopark Schelde Delta. Of we nu vechten, gebruiken of bouwen met de natuur, ons handelen in het verleden heeft tal van bedoelde en onbedoelde gevolgen voor het landschap en haar sedimenten. Een evenwicht vinden tussen het goede en het noodzakelijke in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geopark status biedt. Nergens ter wereld is de invloed van de getijden op het landschap en haar inwoners zo groot als in dit Schelde estuarium. Ook is Geopark Schelde Delta het enige Geopark ter wereld dat zo'n duidelijke link legt met het thema klimaatverandering.

Krabbenkreek

Wat is een estuarium?

Een estuarium is een verbrede, doorgaans een trechtervormige monding van een rivier. In deze monding is getijdenwerking dat zout water naar het binnenland 'duwt', waarna het eb zoet water naar de monding 'trekt'. Estuaria bestaan typisch uit slikken en schorren. 

De Benelux heeft sinds de aanleg van de Deltawerken nog drie natuurlijke estuaria. Hiervan bevindt zich er één  in het Geopark Schelde Delta: de Westerschelde. De Oosterschelde is het voormalig estuarium van de Schelde. Klik hier om deze maar ook de andere prachtige plekken van Geopark Schelde Delta te ontdekken.

Actieve duinverstuiving in Meeuwenduinen, Kop van Schouwen

Link met het klimaat?

Er is geen ander Geopark dat een zo duidelijke link legt met het thema klimaatverandering. De strijd tussen mens en water maakt het gebied van Geopark Schelde Delta een waardevol klimaatlaboratorium. We leren uit het verleden om in het heden adaptaties te kunnen uitvoeren. De insteek van het Geopark als levend klimaatlaboratorium biedt volgens UNESCO bovendien een waardevolle toevoeging aan het wereldwijde Geoparknetwerk.