Sustainable Development Goals

Een Unesco Global Geopark draagt bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel de Sustainable Development Goals (SDG's). Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG's zijn opgesteld in 2015 door alle landen die bij de Verenigde Naties (VN) zijn aangesloten. Maar wat zijn deze doelen nou precies?

1. Geen armoede: dit doel gaat over de afname van armoede in al haar vormen. Zowel financiële aspecten als de impact van armoede op het leven van mensen.
2. Geen honger: dit doel gaat over ondervoeding in verschillende landen. Bij ons gaat het meer over voedselverspilling en duurzaamheid van voedselproductie.
3. Goede gezondheid en welzijn: in Nederland en België ligt de focus op alcoholgebruik, roken en overgewicht. Maar dit doel gaat ook over sterfte door ziektes en psychische problemen.
4. Kwaliteitsonderwijs: onderwijs is voor alle mensen, jong en oud, belangrijk. Onderwijs zorgt dat alle werkenden voldoende vaardigheden hebben om te functioneren in de huidige maatschappij.
5. Gendergelijkheid: dit gaat niet alleen over de beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en mannen of vrouwen in het bedrijfsleven maar ook over het geweld tegen vrouwen. Zo kleurden bijvoorbeeld vele gebouwen in Nederland oranje tijdens Orange the World.
6. Schoon water en sanitair: schoonwater en sanitaire voorzieningen zijn goed geregeld bij ons. Daarom ligt de focus bij ons meer op efficiënt watergebruik.
7. Betaalbare en duurzame energie: minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, dat is wat dit doel omschrijft. Daarom ontwikkelen en gebruiken België en Nederland veel technologieën voor energiebesparing of bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Ook jij kan hier makkelijk aan bijdragen door bijvoorbeeld je elektrische apparaten of lichten uit te schalen als je ze niet gebruikt.
8. Waardig werk en economische groei: economische groei is duurzaam als arbeid, grondstoffen en kapitaal verantwoordelijk worden ingezet. Maar ook als de winsten eerlijk worden verdeeld onder burgers en bedrijven. 
9. Industrie, innovatie en infrastructuur: ontwikkelen en bouwen van veerkrachtige infrastructuur, bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en het stimuleren van innovatie binnen het bedrijfsleven.
10. Ongelijkheid verminderen: wanneer iedereen gelijke kansen krijgt om deel uit te maken van de sociale infrastructuur is dit doel behaald. Dit gaat over gelijkheid tussen landen maar ook in het eigen land.
11. Duurzame steden en gemeenschappen: maak steden en menselijke nederzettingen veilig, inclusief, duurzaam en veerkrachtig. Dit betekent bijvoorbeeld betaalbare woningen.
12. Verantwoorde consumptie en productie: een efficiënter gebruik van grondstoffen zorgt voor een lagere druk op het milieu en een mindere afhankelijkheid van die grondstoffen.
13. Klimaatactie: de effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur. Daarom is er in 2015 het Parijs-akkoord getekend. Dit akkoord omschrijft onder andere dat we actie moeten ondernemen om de impact van klimaatverandering te bestrijden.
14. Leven in het water: klimaatverandering, vervuiling en overbevissing vormen een bedreiging voor het leven in het water. Iets waar we als mens nut en plezier aan ontlenen.
15. Leven op het land: duurzaam beheer, herstel en bescherming van het leven op het land zijn omschreven in SDG 15. 
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten: Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instituties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van die welvaart.
17. Partnerschap om de doelen te bereiken: het realiseren van al deze doelen kan niet alleen, maar een internationale goede samenwerking is hiervoor nodig.

Wat kun jij doen?

  • Ontdek jouw verborgen impact op de planeet en ontvang direct al een paar simpele tips via deze website.
  • Bespaar water door bijvoorbeeld minder lang te douchen of minder vaak je kleding te wassen. Het WWF heeft hier nog meer tips voor je geschreven.
  • Koop duurzaam, bijvoorbeeld tweedehands spullen of kleding. Koop alleen wat je nodig hebt. De Nederlandse Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal helpt je een stukje op weg over de verschillende labels voor duurzame keuzes.
  • Verduurzaam je woning. Dit kan door meer isolatie of dubbelglas.
  • Ga bewust op reis én compenseer je reis. Lees hier meer over klimaatwijs op reis.
  • Bereken je CO2-voetafdruk en ga aan de slag om deze te verkleinen via deze website.
  • Maak je tuin groen! Leg gras aan in plaats van tegels op je balkon of in je tuin.
  • Sluit aan bij een lokale actie in België of Nederland.
  • Respecteer de natuur! Of beter nog draag een steentje bij door bijv. zwerfafval even mee te nemen.
Sustainable development goals in cirkel

Een Unesco Global Geopark wilt dit doen door het leren van het verleden, ontwikkelen in het heden en het beschermen voor de toekomst - samen voor onze planeet.

Vanuit de Unesco Global Geoparken is er ook een werkgroep die zich volledig focust op de SDG's, dit is de SDG Working Group EGN (voor contact kunt u mailen naar j.weber@geo-naturpark.de).