Geopark

Het Geopark Schelde Delta vertelt een 50 miljoen jaar lang verhaal van bodemdaling en opheffing, stijging en daling van de zeespiegel, getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden. 

Het menselijk handelen als geologische kracht is wat het Geopark Schelde Delta het meest typeert. Of we nu vechten, gebruiken of bouwen met de natuur, ons handelen heeft veel bedoelde en onbedoelde gevolgen voor het landschap en zijn sedimenten. 

Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt. Nergens ter wereld is de invloed van de getijden op het landschap en zijn inwoners zo groot als in het Schelde-estuarium. 

Ook is Geopark Schelde Delta het enige Geopark ter wereld dat zo’n duidelijke link legt met het thema klimaatverandering. 

Overzicht van onze kaarten:
 - Geologische kaart
 - Bodemkaart
 - Overzicht van de Geosites 1 en 2
 - Tijdlijn en events uit het indieningsdossier