Geopark

Geopark Schelde Delta

Het Geopark Schelde Delta vertelt een 50 miljoen jaar lang verhaal van bodemdaling en opheffing, stijging en daling van de zeespiegel, getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het jou ook de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden.

Het menselijk handelen als geologische kracht is het meest kenmerkende kenmerk van het Geopark Schelde Delta. Of we nu vechten, gebruiken of bouwen met de natuur, ons handelen in het verleden heeft tal van bedoelde en onbedoelde gevolgen voor het landschap en haar sedimenten.

Een evenwicht vinden tussen het goede en het noodzakelijke in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geopark status biedt. Nergens ter wereld is de invloed van de getijden op het landschap en haar inwoners zo groot als in dit Schelde estuarium.

Ook is Geopark Schelde Delta het enige Geopark ter wereld dat zo'n duidelijke link legt met het thema klimaatverandering.