Verhalen

Het gebied van het Geopark Schelde Delta is omvangrijk en complex, zowel qua landschappelijke ontstaansgeschiedenis als bestuurlijke samenstelling. Twee landen, vijf provincies, ruim zestig gemeenten, tientallen ondernemers en organisaties vertellen, naast de toeristische regio’s, allemaal hun eigen verhaal. Hoe breng je al die verhalen samen tot een voor de stakeholders overzichtelijk geheel waaruit de veelzijdigheid van het gebied blijft spreken maar ook de verbondenheid herkenbaar wordt gemarkeerd? Door een doordacht raamwerk te maken van verhaallijnen die de beweging in het gebied symboliseren en bewustwording stimuleren bij bewoners en bezoekers: de verhaallijnen Geopark Schelde Delta. Lees er meer over via de blokken hieronder.