Strandwal Walcheren

De geosite Strandwal Walcheren bestaat uit een west-oost georiënteerde langwerpige verhoging in het landschap tussen Oostkapelle, Vrouwenpolder en Serooskerke. De ‘strandwal’ van Walcheren heeft een afwijkende oriëntatie tegenover andere strandwallen in Nederland, die meestal parallel aan de kust noord-zuid lopen. De rug ligt parallel met de voormalige kustlijn van het Veere-diep. Ten noorden van de strandwal is al het veen in de ondergrond opgeruimd door getijstroming in het zeegat. Ten zuiden zit er nog veen in de ondergrond. 

51.589621344482, 3.5569354823242

. Overview map with the location of the geosite and the toponyms mentioned in the text

Afwijkende ligging

De rug bestaat uit drie delen. De meest westelijke onderbreking valt samen met een brede kreekrug die bij Oostkapelle loodrecht op de wal staat. De oostelijke onderbreking valt samen met de Serooskerkse kreek. Omdat de kreken de rug doorsnijden, waren die waarschijnlijk al actief toen de wal ontstond, waardoor die geen aaneengesloten rug kon vormen. 

Bezoek via: Oostkapelle, Nederland