Oudlandgebied De Putting

De geosite ligt aan de oostkant van Zeeuws-Vlaanderen en is onderdeel van het grotere natuurreservaat De Grote Putting tussen Hengstdijk, Kloosterzande en Lamswaarde. In het holoceen steeg de zeespiegel minder snel en zo’n 3800 jaar geleden ontstond een nagenoeg gesloten kustbarrière. Die hoger gelegen zone aan de kust schermde het achterland af voor het getij en er ontstond een groot zoetwatermoerasgebied, waarin veen groeide tot enkele meters dik. Vanaf enkele eeuwen voor onze tijdrekening werd de beschermende kustbarrière plaatselijk doorbroken. Zee-inbraken drongen vooral vanaf de Romeinse tijd dieper landinwaarts door. In de loop der eeuwen werd een deel van het veen opgeruimd door getijdengeulen. Maar in sommige gebieden, zoals in de omgeving van De Putting, was er niet zo’n diepe erosie. Daar zette de zee alleen een dunne laag sediment (klei en zand) af op het veen, dat daardoor begraven raakte en verder samengedrukt werd.  
 

51.147585739949, 4.63122805

Uitzicht op weilanden van Oudlandgebied De Putting

Oudland

Het is niet bekend wanneer precies de Hengsdijkpolder waarin De Putting ligt, aangelegd werd. In elk geval was het vóór 1161 n.Chr. Sindsdien is het gebied nauwelijks meer overspoeld door de zee. Dit type land wordt ook wel Oudland genoemd. De Hengstdijkpolder is daarmee een van de oudste polders van Zeeuws-Vlaanderen. In De Putting bleef het grillige reliëf van het Oudland nog voor een deel bewaard. De hoogteverschillen kunnen verschillende oorzaken hebben. Hogere wallen in het landschap zijn ofwel kleine kreekruggen, ofwel stroken klei die bij het afgraven als walletjes naast de moerneringsputten gelegd zijn.   

Elevation map with indication of the most noticeable higher zones

Kreekruggen en poelgronden

Hoewel er in dit gebied geen grootschalige erosie was, zijn er in het Oudland wel kleine kreekjes uitgesleten in het veen. Die ontwaterden het veengebied, waardoor het veen gedeeltelijk verging. Het veenoppervlak kwam lager te liggen en daardoor werd vanuit de kreken bij hoogwater een dunne kleilaag afgezet op het veen. Het gewicht van de klei drukte het veen nog verder in elkaar, waardoor het landoppervlak verder verlaagde.  

Bezoek via: Grote Puttingbaan 8A, 2560 Nijlen