Hooge Platen

In de monding van de Westerschelde ligt een 1800 ha groot slikken- en schorrengebied: de Hooge Platen. Hier broeden grote kolonies kustvogels zoals dwergsterns, visdieven en grote sterns. Ook kokmeeuwen, plevieren en kluten nestelen hier graag. Zeehonden rusten op de oevers en verzorgen hun jongen.

Meer informatie vind je hier.

51.390166719886, 3.6227286