Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

Climate Living Lab

De Schelde Delta – eigenlijk een estuarium – verandert al miljoenen jaren regelmatig van gedaante. En al even lang spelen klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en rivierlopen het gebied en de bewoners parten. Het deltagebied is daarmee een soort levende experimenteerruimte. Zeker ook de komende decennia.

Klimaatuitdagingen
Duidelijk is dat we op het gebied van klimaat voor grote uitdagingen staan. Zware regenval en aanhoudende droogte zijn geen uitzondering meer. Nieuwe studies laten een zeespiegelstijging zien van 2 tot 3 meter in het jaar 2100. Door naar het verleden te kijken, leren we om te gaan met de klimaatuitdagingen van vandaag en morgen. En belangrijker nog: het relativeert, motiveert en geeft inspiratie om mee te bewegen ‘on the tides of time and climate’. Want één ding is zeker: het gebied waarin we wonen blijft veranderen.

Onderzoeken
Hóe we moeten meebewegen, willen we onderzoeken vanuit het ‘Climate Living Lab Schelde Delta’. Via onderwijs, workshops en evenementen. We willen met heel veel partners laten zien welke sporen er in het gebied zijn. En hoe land, zee, mens en water zich ontwikkelden in een steeds veranderend klimaat. Kijkend naar het verleden, zien we de toekomst scherper. Al doende leren we – voor onszelf en andere delta’s in de wereld – welk effect dit heeft op nieuwe keuzes die we maken. De strijd tegen het water wordt zo het leven met het water.

Climate Living Lab

icon-zeespiegelstijging.svg

Zeespiegelstijging

Droogte

Hitte

Stevige regenbui

Wist je dat?

Er is verschil tussen een delta en een estuarium. Bij een delta is de invloed van de rivier met zoet water en sediment naar de zee het grootste. Bij een estuarium heeft de zee een sterke invloed tot ver in de rivier met zout water en getijverschil. De Schelde Delta is dus eigenlijk een estuarium.