De Schelde

De naam ‘Schelde’ komt van het Oudgermaanse woord Scaldis, en betekent ‘de schitterende rivier’.

De Schelde stroomt doorheen 3 landen: Frankrijk, België en Nederland. De bron van de Schelde ligt in een rustiek bosgebied in het Noord-Franse dorp Gouy, zo’n 160km van Gent.

In het Frans noemt men haar l’Escaut.

Vlaamse monniken in de ____e eeuw metselden een nis rond de bron. De oorspronkelijke en nauwelijks nog te lezen Latijnse tekst op één van de muren is in het Frans en Nederlands vertaald op een koperen plaatje.

Hier zie je een foto van de bron en van het koperen plaatje.

  

De Schelde heeft een lengte van ongeveer 360km en ontspringt op 100m hoogte even ten zuiden van de Noord-Franse stad Cambrai. Het stroomgebied van de Schelde en haar bijrivieren heeft een oppervlakte van ongeveer 21.000 km².

De Schelde wordt onderverdeeld in de Bovenschelde (stroomopwaarts* van Gent), de Zeeschelde (tussen Gent en de Belgisch-Nederlandse grens), en de Westerschelde (in Nederland).

De Schelde mondt uit in de Noordzee. De getijdenwerking is voelbaar tot 160km stroomopwaarts bij Gent, waar ze tegengehouden wordt door een stuw. Onderstaande video (gemaakt door de Rijkswaterstaat) laat zien hoe zo'n stuw werkt.

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-…

Het gemiddeld getijde-verschil (= het aantal meter verschil tussen eb en vloed) neemt toe van ongeveer 4 m aan de monding, tot meer dan 5m bij de samenvloeiing van Schelde en Rupel, om dan weer af te nemen tot 2 m bij Gent.

De Schelde is ook een erg belangrijke transportroute, met de 2e grootste haven in Europa: de haven van Antwerpen.

*Stroomopwaarts = richting van monding naar bron

Stroomafwaarts = richting van bron naar monding