Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons die werden gebruikt voor het sluiten van het laatste dijkgat, ontstaan tijdens de watersnood van 1953. Het Watersnoodmuseum neemt je mee in de belevenissen van gewone mensen met een bijzonder Verhaal over Water. Over de Ramp van '53, over de wederopbouw en over de overstromingen die nog altijd, over heel de wereld, plaatsvinden. Dat wordt gedaan aan de hand van indringende foto's, authentieke filmbeelden en kranten met ontroerende verhalen. Hulpgoederen, maar ook de machines waarmee het herstel werd uitgevoerd worden getoond. Daarnaast ook overzicht van al de bekende stormvloeden uit het verleden en aandacht voor klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Meer informatie vind je hier.

51.617518987082, 3.9817454328033