Vroongronden en Verklikkerduinen

In dit gebied vindt actieve duinvorming plaats. In de duinen groeien zeldzame planten, zoals de groenknolorchis en de witbloeiende parnassia. Op het strand broeden vogels als de strandplevier, de grote plevier en de kleine stern. Aangrenzend liggen de vroongronden: soortenrijke graslanden waar mensen eeuwenlang hun vee lieten grazen.

51.692718220103, 3.7079119