Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

Vlaams-Nederlandse Schelde Delta als levende experimenteerruimte

Climate Living Lab is een echte ‘showcase’

Hoe bewegen we mee met de veranderingen binnen ons geopark? Om dit te onderzoeken, is binnen het Geopark Schelde Delta het Climate Living Lab in het leven geroepen. Maar wat is zo’n levende experimenteerruimte? Professionals van allerlei pluimage brainstormden hierover op 19 december. Wat betekent de klimaatverandering voor het toerisme in het gebied? Welke zaken gaan we duurzaam ontwikkelen en waarom? Wat zijn de kansen voor de wetenschap? Wat is de rol van de nieuwe generatie en de bewoners? En op welk internationaal podium kunnen we van betekenis zijn? De bijeenkomst leverde een rijke oogst aan ideeën op.

Het Climate Living Lab ligt in een dynamisch kustgebied. Het is een gebied met weinig grote hoogteverschillen, waarmee het uniek is binnen de geoparken met een UNESCO-status. Het Climate Living Lab werkt als kennis- en educatieplatform vanuit de gedachte van duurzaamheid en vanuit het klimaatperspectief: we werken aan een toekomst waarin klimaatveranderingen een grote invloed op het gebied hebben en we kunnen daarbij leren vanuit het verleden. Onderzoek, onderwijs, overheid
en ondernemers ontmoeten elkaar binnen het platform en delen, halen en brengen kennis.

Duurzame ontwikkeling
De focus ligt daarbij op geologie, geomorfologie en bodem. Het Climate Living Lab draagt agendapunten aan en geeft handvatten voor duurzame ontwikkeling. Door het geopark-label ontstaan mogelijkheden voor fondsen voor wetenschappelijk onderzoek. Er wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Aan de ene kant naar de levende en niet-levende natuur van verleden, heden en toekomst. Aan de andere kant naar de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. Belangrijk daarbij is dat wat wetenschappers onderzoeken ook begrijpelijk en bruikbaar is voor bewoners, ondernemers, overheden en toeristen. Die vertaalslag gebeurt via het kennis- en educatieplatform met doelgroep- en themagericht educatiemateriaal.

Toerisme

Op toeristisch/recreatief vlak is het Climate Living Lab bijzonder interessant voor het gebied. Het laat
de identiteit van het gebied in een groter verband en vanuit klimaatperspectief zien: de evolutie van
het gebied, het landschap en de cultuurhistorie en de verbondenheid met water, getij, zeespiegelstijging en klimaatschommelingen. Toeristen raken verbonden met het gebied, omdat ze het landschap en de historie ervan leren lezen en begrijpen. Daardoor ontdekken ze nieuwe dingen. Het is daarmee een toevoeging aan het toeristisch aanbod.

Bewustwording
Met educatie en activiteiten draagt het levend laboratorium bij aan de bewustwording van de bewoners over klimaatveranderingen, de gevolgen daarvan en wat dat betekent. Daarnaast bestaat het lab uit eigenaren/ambassadeurs die vanuit hun eigen belang met klimaatadaptatie bezig zijn en dat ook aan anderen willen laten zien. Bewoners leren daardoor het fenomeen klimaatverandering beter te begrijpen. Daardoor weten ze ook waar en hoe ze zelf actie kunnen ondernemen in hun directe woonomgeving.

Showcase
Door dit alles is het Climate Living Lab een echte ‘showcase’. Het deltagebied behoort tot de meest kwetsbare gebieden voor klimaatverandering ter wereld. Niet alleen door de lage ligging, maar ook door de grote bevolkingsdichtheid en de economische activiteiten. Voeg daar de rijke historie en het gevecht land-water aan toe en je hebt een gebied dat internationaal als koploper iets te vertellen heeft als Climate Living Lab binnen het wereldwijde UNESCO Geopark Netwerk en daarbuiten.

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email