Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

VERHAALLIJNEN – KIJKJE NAAR DE INHOUDELIJKE KANT

Op basis van interactieve sessies is onder leiding van Marc Kocken van Erfgoed Zeeland in de afgelopen tijd veel input opgehaald over thema’s, bijzondere plekken en verhalen in het gebied van de Schelde Delta. Dit is verwerkt tot een aanzet voor 6 verhaallijnen. Deze verhaallijnen legt Marc graag ter consultatie aan u voor.

Het ontwikkelen van verschillende verhaallijnen met onderliggende thema’s, iconen en aanbod vormt een kapstok om het verhaal van het park te vertellen, beleefbaar en zichtbaar te maken. Zo kunnen verbindingen worden gelegd tussen complementaire plekken, kan naar elkaar worden doorverwezen, is een betere spreiding over het gebied mogelijk en worden bezoekers verleid om het hele verhaal te consumeren.

Welke zes verhaallijnen worden in aanzet gepresenteerd? De titels zijn in dit stadium allemaal nog werktitels.

‘Gemaakt landschap’ beschrijft over de vorming van de Scheldedelta door geologische en natuurlijke processen, grotendeels in interactie met de mens. De geologie is bepalend voor het reliëf, de begroeiing en de wijze waarop de mens hier activiteiten ontplooit. Omgekeerd heeft het historisch landgebruik mede vormgegeven aan het landschap nu. De Scheldedelta is, mede door de werking van het getij, een gebied van overgangen: tussen zout en zoet, water en land, polder en bos, laag en hoog, klei en zand, open en gesloten. De overgangen zorgen voor een afwisselend landschap en rijke en gevarieerde natuur.

‘Leven met water’ gaat over de omgang met het water (zee en rivier) dat door de eeuwen heen het leven van de inwoners van het deltagebied heeft bepaald en varieert tussen strijden en meebewegen. Ook in de huidige tijd stellen klimaatveranderingen en de daaruit volgende stijging van de zeespiegel ons voor uitdagingen.

‘Bestaan in de Scheldedelta’ toont hoe de bewoners van de Scheldedelta zich een bestaan verwierven op de vruchtbare klei- en de armere zandgronden in het gebied. Er ontstonden nederzettingen en de bodem leverde de voedings- en grondstoffen voor de landbouw en specifieke ambachten en nijverheid. Vanuit kloostergemeenschappen in Vlaanderen werden ontginningen in Zeeland en Brabant gestart en parochies gesticht. Boerenhoeven en dorpen werden vormgegeven naar streekgebruik, bodemgebruik en soort ontginningen.

‘Poort naar de wereld’ laat zien dat de wateren de levensader van de Scheldedelta vormden. Ze zorgden voor verbindingen waarlangs handel werd gedreven en migranten deze contreien bereikten. De contacten met andere gebieden, zelfs tot ver overzee, beïnvloedden ook het intellectuele leven en de kunsten.

‘Bestreden gebied’ vertelt over de strategische ligging van de Scheldedelta en dat heeft zijn sporen in het landschap achtergelaten. Het werd menigmaal zwaar bevochten en machthebbers bouwden er verdedigingswerken om zich tegen indringers te verdedigen. Bij de militaire technieken en werken werd gebruikgemaakt van de specifieke geomorfologische omstandigheden. Tegelijk met de geologische gradiënten zijn in het gebied restanten van forten, linies, inundatiekreken en andere militaire werken zichtbaar.

‘Zilt en zoet’ tot slot omarmt de rijke culinaire geschiedenis van de Scheldedelta. Het rijke en gevarieerde deltalandschap brengt de ingrediënten voort van talloze (streek)gerechten. Grond die op het water gewonnen is, geeft unieke producten die zeker vroeger alleen daar verbouwd konden worden. Uit het water en van de zilte gronden en het in cultuur gebrachte land bereikt een keur aan producten de gedekte tafels.

Na de consultatieronde worden de verhalen uitgeschreven en zullen ze een onderdeel vormen van de branding en marketing van het Geopark Scheldedelta.
Praat mee, lever input over waar u warm van wordt, met welke verhaallijn uit graag aan de slag gaat en wat u daarvoor nodig heeft… Wellicht mist u nog een belangrijk thema. We zullen het samen moeten doen.

 

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email