Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND NIEUWE WAARDEVOLLE PARTNER

Geopark Schelde Delta heeft er officieel weer een waardevolle partner bij: Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Een organisatie die zich richt op beheer en ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap. Eigenlijk was de stichting al sinds 28 november 2019 partner, maar de ondertekening van de intentieverklaring had nog niet kunnen plaatsvinden. Die was op 15 juli op het kantoor van SLZ in Goes.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland vergroot de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het landschap. Dat gebeurt in combinatie met het stimuleren van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling en de infrastructuur. Coördinatie en organisatie van het beheer van het wandelnetwerk Zeeland behoort ook tot de taken.

Burgerparticipatie

In dit alles werkt SLZ nauw samen met bewoners van het buitengebied, overheden, natuurorganisaties, vrijwilligersorganisaties, landbouworganisaties, organisaties op het gebied van cultuurhistorie, dorpsverenigingen, kerkgenootschappen, recreatieve en toeristische organisaties en ondernemers. Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel en veel werk wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Centraal in de activiteiten van SLZ is dat ze altijd draaien om samenwerking.

Nieuwe mogelijkheden

Directeur Joan van der Velde ondertekende namens SLZ de intentieverklaring. Op de vraag wat zijn club inbrengt in en verwacht van het geoparknetwerk was hij duidelijk: “Uiteraard denken wij met onze uitgebreide kennis van het Zeeuwse cultuurlandschap en ons netwerk een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van het geopark. Én we verheugen ons op nieuwe mogelijkheden tot samenwerking met partners aan toekomstige regionale projecten en op de stimulerende werking die daarbij zal uitgaan van het geopark.”

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email