Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

PARTNERBERAAD 23 JUNI 2020 – WEBINAR MET VOLOP INTERACTIE

Eindelijk gaan we elkaar weer zien. Al is het dan digitaal tijdens een webinar op dinsdag 23 juni van 14.00 tot 16.15 uur over het Geopark Schelde Delta. We doen er alles aan om er een interactief en afwisselend programma van te maken. De centrale presentatie vindt plaats vanuit Terra Maris in Oostkapelle, terwijl u in uw eigen werkomgeving zit.

Meld u aan
U kunt zich via onderstaande link tot uiterlijk vrijdag 19 juni aanmelden voor het webinar.
U ontvangt na uw inschrijving een bevestiging met aanvullende informatie over het Masterplan. Hierbij zit ook de link waarmee u naar het webinar wordt geleid. Wij hopen u op dinsdag 23 juni via de digitale weg te mogen ontmoeten!

< Aanmelden >

Programma
14.00 – 14.05 uur Opening webinar vanuit Terra Maris
14.05 – 14.25 uur Interviews ontwikkelingen en stand van zaken Geopark Schelde Delta
Introductie Masterplan door Carol Westrik en Geertje Bernaerts
Introductie Merkgids en Verhaallijnen door Linda Rutten en Marc Kocken
14.25 – 15.10 uur Werksessie 1: Masterplan onder leiding van Carol Westrik en Geertje Bernaerts
15.10 – 15.15 uur Pauze en wisseling naar deel 2
15.15 – 16.00 uur Werksessie 2: Verhaallijnen en Branding en Marketing
16.00 – 16.15 uur Plenaire afsluiting met doorkijk vervolgactiviteiten samenwerking partners

Met korte intermezzo’s zullen we het programma afwisselend en inspirerend maken!

Toelichting programma
We starten de middag met een paar korte interviews om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen vanuit het Geopark. Vervolgens worden de belangrijkste onderdelen van de middag bij u geïntroduceerd: het “Masterplan Geopark Schelde Delta, de “Brandstory” en de “Verhaallijnen van het Geopark”.. Carol Westrik en Geertje Bernaerts (trekkers Masterplan) nemen u mee in het Masterplan traject. Zij zorgen ervoor dat u aan het einde van de werksessie het belang van het Masterplan niet alleen begrijpt, maar ook weet wat uw bijdrage daaraan kan zijn. Voor u als partner is dit het moment om mee te bepalen waar we met het Geopark de komende 10 jaar heen gaan.
Linda Rutten en Marc Kocken (trekkers Verhaallijnen en Branding en Marketing) gaan daarna met u aan de slag met de concept verhaallijnen. Deze verhaallijnen zijn de afgelopen maanden opgehaald in verschillende sessies. De verhaallijnen zijn de manier om verbindingen te leggen tussen verschillende bijzondere plekken (sites), activiteiten en routes in het geoparkgebied. In deze tweede sessie wordt ook aandacht besteed aan de samenhang met de branding en marketing van het Geopark. We willen graag samen met u bepalen op welke manier we de bijzondere waarden van het Geopark met trots gaan uitdragen.

Masterplan
Het Masterplan bestrijkt de periode 2021-2030 en is de manier om voor dit nieuwe grensoverschrijdende Geopark netwerk een gezamenlijke visie en ambitie op te stellen om het Geopark en de samenwerking verder vorm te kunnen geven. Waarbij het vertrekpunt de bijzondere geologische, cultuurhistorische en natuurlijke waarden zijn. Het Masterplan vormt een belangrijk onderdeel van de aanvraagprocedure voor de status van UNESCO Global Geopark.. Het plan verbindt en versterkt en bouwt voort op de belangrijke initiatieven, projecten en activiteiten die er dankzij u al in het gebied aanwezig zijn op het gebied van onder meer educatie, onderwijs en onderzoek, toerisme en recreatie en beheer en ontwikkeling van bijzondere geologische en cultuurhistorische plekken. Samen met u willen wij een sterk Masterplan opstellen dat uw eigen doelstellingen versterkt en verrijkt met die geologische laag en de waardevolle grensoverschrijdende samenwerking.

Hieronder volgt alvast een voorproefje van de concept kernboodschap dat beschrijft wat het gebied zo bijzonder maakt dat het de status van UNESCO Global Geopark waardig is.

Kernboodschap in Masterplan:

Geopark Schelde Delta: “On the tides of time and climate”

Het Vlaams-Nederlandse Geopark Schelde Delta is vanwege zijn ligging altijd een natuurlijk dynamisch gebied geweest, waar de interactie tussen mens en geologie het hedendaagse landschap heeft gevormd. De rivier de Schelde met haar estuaria vormt de blauwe draad door het gebied.
De mariene en fluviatiele invloeden hebben gezorgd voor de geologische basis, die een afwisseling is van grote hoeveelheden zand- en kleilagen. Dit komt tot zichtbare uiting als reliëf bij de Brabantse Wal en de cuestafronten van Vlaanderen. De landschapsvormende processen hebben tot verdwenen rivierlopen, veengroei, schorren, stuifzandduinen en dergelijke fenomenen geleid, die vandaag de dag het uitzicht bepalen.

Overal in het gebied zijn sporen te zien van hoe in de loop der tijd de mens, in een voortdurend veranderend klimaat, strijd heeft geleverd tegen het water. De honderden verdronken dorpen zijn hier onder andere een stille getuigenis van. Echter, de mens leeft ook samen met het water, past zich aan het water aan en benut het water (denk aan inundaties, getijdenmolens, zilte teelten en visserij). Daarmee is het gebied al eeuwen een ‘Climate Living Lab’.

De lage ligging, de grote bevolkingsdichtheid en de vele economische activiteiten in het gebied maken het Geopark Schelde Delta tot een van de meest kwetsbare gebieden voor klimaatverandering ter wereld. Dit Climate Living Lab gebruikt het geologische en menselijke verleden van het gebied om de impact van klimaatverandering te illustreren, bewustwording te creëren en te kijken naar duurzame, internationaal-relevante oplossingen voor de toekomst.

Het Geopark Schelde Delta legt de verbinding tussen geologie, natuur, landschap en een rijke cultuurhistorie, waardoor het verhaal van het gebied inzichtelijk, toegankelijk en beleefbaar wordt gemaakt.

Verhaallijnen
De werkgroep Branding & Marketing heeft als doel het ontwikkelen van handvatten voor het vertellen van het unieke verhaal van het Geopark Schelde Delta en het beleefbaar en zichtbaar maken van het gebied. Zij ontwikkelen o.a. een ‘brandstory’, een overkoepelend verhaal (afgeleid van de kernboodschap) voor bezoekers en bewoners. Verder ontwikkelen zij verschillende verhaallijnen met onderliggende thema’s, iconen en aanbod om verbindingen te leggen in het gebied en als kapstok om het verhaal van het park te vertellen, beleefbaar en zichtbaar te maken. Tijdens de
Dinsdag 23 juni a.s. hopen wij zoveel mogelijk van u te zien tijdens het webinar van 14.00 – 16.00 uur. Dat komt in de plaats van een fysieke bijeenkomst in Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. Een digitaal Partnerberaad is een uitdaging! We nodigen u uit om elkaar op een andere manier te ontmoeten en samen te werken. Hopelijk kunnen wij elkaar tijdens het Partnerberaad van donderdag 26 november 2020 in het Mercatormuseum in Sint-Niklaas weer fysiek ontmoeten.

Wij willen graag met u praten over wat het inhoudt om onderdeel uit te maken van het Geopark Schelde Delta. Wat vindt UNESCO belangrijk en welke accenten willen we als netwerk zelf aanbrengen? Dit gaan we doen aan de hand van het op te stellen Masterplan 2021. Belangrijk zijn hierbij ook de verhaallijnen. De verhaallijnen leggen de verbinding tussen verschillende bijzondere plekken (sites), activiteiten en routes in het gebied. De verhaallijnen zijn in concept opgesteld aan de hand van verschillende sessies die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Het resultaat bespreken we graag met u. Dit is het moment om mee te bepalen waar we met het Geopark naar toe werken!

De diverse onderwerpen zullen in het plenaire gedeelte worden geïntroduceerd, waarna er in de aansluitende parallelsessies met elkaar aan de inhoud wordt gewerkt. Wij kijken uit naar uw deelname!

 

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email