Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

ONDERTEKENING INTENTIEVERKLARING EN WEBINAR PARTNERBERAAD

Een nieuw moment om aan te sluiten bij de Intentieverklaring Geopark Schelde Delta komt eraan! Met een talkshow gaan we woensdag 25 november in gesprek met een aantal nieuwe partners. En we besteden aandacht aan de ondertekening van de intentieverklaring.

Dit event delen we graag met u via een livestream vanuit het Mercatormuseum in Sint-Niklaas. Met aansluitend een digitale rondleiding over de tentoonstelling ‘Land Van Waas in oude kaarten’. De voorbereidingen voor het event zijn in volle gang. Binnenkort ontvangt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Nieuwe partners

Op advies van de Vlaams-Nederlandse Wetenschapskamer zijn de contouren van het geopark uitgebreid met een stukje West-Vlaanderen. Het gaat om de gemeente Knokke-Heist en Damme. Daar ligt onder meer het krekenstelsel dat vanuit het Zwin is ontstaan en dat als geosite een stukje vertelt van de 55 miljoen jaar aan geologische geschiedenis, sporen van zee en invloeden van de mens. Met verschillende West-Vlaamse partijen, waaronder provincie en gemeenten, zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd. Wij hopen hen op 25 november officieel als partner te mogen verwelkomen, net als de andere Antwerpse en Oost-Vlaamse gemeenten binnen het gebied.

Geopark Partnerberaad

We nodigen u ook uit om de volgende dag, op donderdagmiddag 26 november, deel te nemen aan het Geopark Partnerberaad. In verband met corona, is de bijeenkomst ook deze keer in de vorm van een webinar met thematische sessies. In werkgroepen wordt al gewerkt aan bouwstenen voor het Masterplan Geopark Schelde Delta. Het gaat om de visie en ambitie en de vier programmalijnen: Toerisme en recreatie, Educatie (inclusief onderwijs), Beheer en ontwikkeling en Grensoverschrijdende samenwerking. Daarvoor vinden in september en oktober deelsessies plaats. Tijdens het digitale Partnerberaad zijn er vervolgsessies voor een grotere groep partners.

Verhaallijnen

Op deze dag hopen we ook de Merkgids met merkstijl en bijbehorend beeldmateriaal aan u te presenteren, en de zes toeristisch-recreatieve verhaallijnen over de drie kernwaarden die zijn geformuleerd:

  • Geologie/Geomorfologie: zee en rivieren vormen een landschap in permante verandering.
  • Cultuurlandschap: man-made geology.
  • Climate Living Lab: de voortdurende zoektocht om hier te kunnen (blijven) wonen.

De verhaallijnen lopen dwars door het gebied en vormen daarmee de verbinding in dit grote gebied met zijn diverse regio’s.

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email