Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

MASTERPLAN GEOPARK SCHELDE DELTA

Het Masterplan bestrijkt de periode 2021-2030 en is de manier om voor dit nieuwe grensoverschrijdende Geopark netwerk een gezamenlijke visie en ambitie op te stellen om het Geopark en de samenwerking verder vorm te kunnen geven. Waarbij het vertrekpunt de bijzondere geologische, cultuurhistorische en natuurlijke waarden zijn. Het Masterplan vormt een belangrijk onderdeel van de aanvraagprocedure voor de status van UNESCO Global Geopark. Het plan verbindt en versterkt en bouwt voort op de belangrijke initiatieven, projecten en activiteiten die er dankzij u al in het gebied aanwezig zijn op het gebied van onder meer educatie, onderwijs en onderzoek, toerisme en recreatie en beheer en ontwikkeling van bijzondere geologische en cultuurhistorische plekken. Samen met u willen wij een sterk Masterplan opstellen dat uw eigen doelstellingen versterkt en verrijkt met die geologische laag en de waardevolle grensoverschrijdende samenwerking.

Carol Westrik (voor de Nederlandse partners) en Geertje Bernaerts (voor de Vlaamse partners) gaan dit als team uitwerken.

On the tides of time and climate

Het gebied van de Schelde Delta is een gebied met bijzondere geologie, natuur en cultuurhistorie van internationale waarde. Deze waarden willen wij graag behouden, versterken en nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. Daarbij willen wij ook de bewustwording van deze unieke waarden bij de mensen vergroten. Het Masterplan is het middel om te bepalen hoe we dit in gezamenlijkheid met u voor de komende 10 jaar (2021 tot 2030) gaan aanpakken. Het vormt een belangrijk onderdeel van de aanvraagprocedure voor de status van UNESCO Global Geopark.

Het Masterplan uit de volgende bouwstenen:
• Heldere ambitie > welke meerwaarde willen we via het Masterplan tot 2030 creëren;
• Een kernboodschap met kernwaarden
• Doorvertaling van de internationale betekenis naar de vier programmalijnen Educatie (inclusief onderwijs), Toerisme en Recreatie, Beheer en Ontwikkeling, enGrensoverschrijdende samenwerking;
• Een netwerk van geosites (geologie, cultuurhistorie en natuur) die door verhaallijnen aan elkaar worden verbonden en samen het verhaal van het gebied vertellen

Na de kick-off tijdens het webinar van 23 juni zullen Carol en Geertje de komende maanden met u aan de verdere ontwikkeling van het Masterplan gaan werken. Eén van de eerste stappen daarin is de formulering van de kernboodschap, waarvan het concept als volgt luidt:

Geopark Schelde Delta: ‘On the tides of time and climate’.

Het Vlaams-Nederlandse Geopark Schelde Delta is vanwege zijn ligging altijd een natuurlijk dynamisch gebied geweest, waar de interactie tussen mens en geologie het hedendaagse landschap heeft gevormd. De rivier de Schelde met haar estuaria vormt de blauwe draad door het gebied. De mariene en fluviatiele invloeden hebben gezorgd voor de geologische basis, die een afwisseling is van grote hoeveelheden zand- en kleilagen. Dit komt tot zichtbare uiting als reliëf bij de Brabantse Wal en de cuestafronten van Vlaanderen. De landschapsvormende processen hebben tot verdwenen rivierlopen, veengroei, schorren, stuifzandduinen en dergelijke fenomenen geleid, die vandaag de dag het uitzicht bepalen.

Overal in het gebied zijn sporen te zien van hoe in de loop der tijd de mens, in een voortdurend veranderend klimaat, strijd heeft geleverd tegen het water. De honderden verdronken dorpen zijn hier onder andere een stille getuigenis van. Echter, de mens leeft ook samen met het water, past zich aan het water aan en benut het water (denk aan inundaties, getijdenmolens, zilte teelten en visserij). Daarmee is het gebied al eeuwen een ‘Climate Living Lab’.

Het Geopark Schelde Delta legt de verbinding tussen geologie, natuur, landschap en een rijke cultuurhistorie, waardoor het verhaal van het gebied inzichtelijk, toegankelijk en beleefbaar wordt gemaakt.

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email