Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

Kandidatuur ‘Landschapspark Zwinstreek’

West-Vlaanderen neemt voortouw
in kandidatuur ‘Landschapspark Zwinstreek’

Op 19 april 20121 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep ‘Vlaamse parken’ en nodigde coalities van partners uit om een kandidaatsdossier in te dienen.  Regio’s met grote natuurkernen kunnen zo meedingen naar het label ‘Natuurpark’, bijzondere landschappen naar het label ‘Landschapspark’.  Op 15 december sloot de oproep af met 23 kandidaatsdossiers, waaronder 13 voor een landschapspark.  Twee jury’s en afzonderlijke begeleidingstrajecten van 1 jaar moeten uiteindelijk leiden tot de uitreiking van labels voor 3 landschapsparken en 3 natuurparken.  De Provincie West-Vlaanderen neemt het voortouw in drie gebiedscoalities en diende ook een grensoverschrijdend dossier in voor de Zwinstreek.

Lamme Goedzak @ Damme (copyright Westtoer)

 

De oproep in Vlaanderen

In een landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand. De ambities voor het gebied staan hierbij voorop. Het zijn de partners zelf die de ambities formuleren en een coalitie vormen om deze ambities daadwerkelijk te realiseren.

Landschapsparken, grensparken en Geoparken

Als de kandidatuur van de Zwinstreek-partners straks een landschapspark-label oplevert, zet dit het gebied op de kaart van de vele grensoverschrijdende landschappen in het Geopark (zie bv. Grensparken Groot Saeftinghe en Kalmthoutse Heide), waar ook gebiedscoalities samenwerken om het behoud en de versterking van de landschapskwaliteiten te verknopen met andere, gebiedsspecifieke uitdagingen.  Het verkrijgen van het label zorgt niet alleen voor een erkenning van de eerdere inspanningen om de bijzondere landschapswaarden van de Zwinstreek onder de aandacht te brengen (zie bv. Staats-Spaanse Linies, Zwinuitbreiding met Zwin Natuur Park, Verdwenen Zwinhavens, …), maar het biedt ook kansen op financiering van nieuwe innovatie landschapsprojecten in samenwerking tal van stakeholders m.b.t. landbouw, natuur, erfgoed, water, recreatie, …

Provincie West-Vlaanderen coördineert

De Provincie West-Vlaanderen – tevens waarnemend partner van het Geopark – neemt het voortouw in 3 dossiers voor drie gebiedscoalities: het Bulskampveld, de Westhoek en de Zwinstreek.  Dat de Provincie die taak zou opnemen werd beslist op 26 augustus. Sinds 14 september is ook duidelijk dat de drie (deels) West-Vlaamse regio’s voor de erkenning willen gaan.

De Provincie neemt, na nauw overleg met alle partners, een coördinerende functie op in de kandidaatstelling. De Provincie beschouwt het als een beginpunt, om van daaruit in een specifiek gebied de verdediging en versterking van landschap, landbouw en biodiversiteit voorop te plaatsen.  Er werd met de lokale besturen besloten om proactief te ageren op de oproep van Vlaanderen en het traject samen te bewandelen

Grensoverschrijdende Zwinstreek

Het landschapspark Zwinstreek is grensoverschrijdend met een oppervlakte van 45.311 hectare, waarvan 21.881 hectare in Vlaanderen. Het omvat 6 lokale besturen, waarvan 3 West-Vlaamse (Knokke-Heist, Damme en Brugge), 2 Oost-Vlaamse (Maldegem en Sint-Laureins) en één in Zeeuws-Vlaanderen in Nederland (Sluis).

De troeven van het landschapspark zijn musea, zandstranden, het Zwin Natuur Park en een ongerept hinterland.  Een van de voornaamste ambities is hier om de Zwinstreek beter op de kaart te zetten als toeristisch-recreatieve bestemming.

Vervolgtraject

Kandidaturen konden tot 15 september ingediend worden bij de Vlaamse overheid. In maart 2022 kiest een internationale jury 7 kandidaten. Deze krijgen gedurende 1 jaar de tijd om een gebiedsbiografie, een masterplan voor 20 jaar op te maken, samen met een operationeel plan voor de eerste 5 jaar.

Van de 13 kandidaten krijgen er uiteindelijk slechts 3 effectief het label van Vlaams Landschapspark. Hieraan is een financiering verbonden van 613.000 euro per jaar voor de komende 20 jaar.

Meer info https://www.zwinstreek.eu/

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email