Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

GIDSENNETWERKEN ENTHOUSIAST OVER GEOPARK

Gidsen zijn een van onze educatieve partners. Ze spelen een belangrijke rol in het overbrengen van kennis en informatie over het geopark aan inwoners, bezoekers en ondernemers in het gebied. Tijdens een digitale bijeenkomst afgelopen zomer kregen bestaande gidsennetwerken een toelichting over het Geopark Schelde Delta. De animo om samen te werken bleek groot.

In de digitale bijeenkomst kregen de gidsennetwerken een toelichting van Walter Jonkers, projectleider UNESCO Geopark Schelde Delta, en Nathalie de Visser, Senior KNA Archeoloog | Adviseur Archeologie en Aardkundige Waarden.

Gespecialiseerde gidsen

Zelf heeft het geopark geen gidsen in dienst. “Dat is niet nodig, omdat er al veel goede organisaties met gespecialiseerde gidsen zijn”, zegt Walter Jonkers. Het geopark zoekt daarom bestaande gidsennetwerken die actief zijn in het gebied en oog hebben voor aspecten die relevant zijn voor het geopark. Daarbij gaat het om de relatie tussen natuur en het menselijk handelen, de cultuurhistorie. “Gidsen vertellen niet alleen een natuurverhaal of een cultuurhistorisch verhaal; ze hebben ook aandacht voor het verband ertussen”, aldus Jonkers. “Dat begint bij het ontstaan van het gebied in het verre verleden en eindigt vandaag. Met verhalen, feiten en cijfers draagt de gids het enthousiasme voor het Geopark Schelde Delta uit.”

Scholingsbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd welke gidsennetwerken willen samenwerken met het geopark. De animo was groot. Dit najaar volgt er daarom een scholingsbijeenkomst om de gidsen klaar te stomen. Daarnaast gaat de werkgroep communicatie binnen het geopark aan de slag met de benodigde communicatiemiddelen voor de gidsen, zoals folders en online tools.

Ook geïnteresseerd?

Niet alle gidsennetwerken in Zeeland en Brabant waren in de gelegenheid om aan de digitale bijeenkomst deel te nemen. Op de website is een overzicht met veelgestelde vragen over het Geopark Schelde Delta en hoe een zelfstandige gids of gidsennetwerk deel kan uitmaken van dit unieke UNESCO Geopark netwerk. Geïnteresseerd in de scholingsbijeenkomst? Neem dan contact op met Noëlle Verhage via: geoparkscheldedelta@zeeland.nl

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email