Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

Geopark in de spotlight: English Riviera

In de rubriek ‘Geopark in de spotlight’ laten we telkens een ander Geopark zien dat al erkend is door UNESCO. Deze keer tonen we met Geopark English Riviera een deel van de prachtige kustlijn in het zuiden van het Verenigde Koninkrijk. We spraken met voorzitter Nick Powe.

Geopark Schelde Delta staat aan het begin van haar officiële aanvraag tot erkenning als Global Geopark. Hoe kijkt u terug op deze periode?

De Engelse Rivièra, een badplaats in Devon (Verenigd Koninkrijk), heeft in 2004 een aanvraag ingediend om een Geopark te worden. Met een oppervlakte van ongeveer 100 vierkante kilometer is het een zeer klein gebied. Bovendien bestaat maar liefst 40% hiervan uit zeewater. Er wonen 140.000 mensen in het Geopark en jaarlijks bezoeken ongeveer 3,5 miljoen toeristen de regio. Dit zijn zowel eendaagse, als meerdaagse bezoeken. De Engelse Rivièra combineert kenmerken van het platteland, de kust en de stad. Wij wilden de waarde van ons geologisch en cultureel erfgoed versterken voor de mensen die in het gebied wonen, werken en het bezoeken.

Hoelang duurde het erkenningsproces?

Wij zijn in 2002 met de eerste voorbereidingen van de aanvraag begonnen en hebben in 2004 een dossier ingediend. Helaas werd dit afgewezen omdat we niet konden aantonen dat we effectief als Geopark functioneerden. In 2007 konden we dat wél en werd ons dossier bijgevolg meteen goedgekeurd.

Welke moeilijkheden kwam je tegen en hoe overwon je deze?

Een Geopark gaat niet alleen over stenen. Het bestaan van een Geopark is méér dan alleen uitmuntend geologisch erfgoed bezitten. Het park moet hiernaast ook worden geleid door een onafhankelijk managementteam dat projecten aanstuurt die sociale en economische voordelen bieden voor de lokale gemeenschap. Ons team werkt bijgevolg hard om partners te overtuigen van de brede opdracht van het Geopark. Prioriteiten rond wetenschappelijke, educatieve, culturele en toeristische activiteiten gaan veel verder dan het beschermen van stenen en het vieren van geodiversiteit. Een managementteam met een breed scala aan belangen zorgt ervoor dat het Geopark de economische en sociale ambities effectief kan waarmaken.

Sommige stakeholders waren aanvankelijk bang dat het Geopark, en de associatie met UNESCO, extra wettelijke verplichtingen aan de regio zou opleggen en de ontwikkeling zou beperken. We hebben veel tijd besteed aan het promoten van dit concept en uitgelegd dat dit niet het geval was.

Wat zijn de voordelen van een UNESCO-label?

Trots op de plaatselijke omgeving is waarschijnlijk het beste voordeel. De bewoners van het gebied zijn er trots op te weten dat de Engelse Rivièra door de UNESCO erkent is als unieke plaats in de wereld. Het label levert geen directe financiering op, maar het is wel van grote invloed op de mogelijkheid om andere investeerders te overhalen om Geopark-projecten te steunen. Het verhoogt ook de waarde en het belang van geodiversiteit en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van UNESCO in de regio.

Wat zijn de voordelen voor jouw regio? Was het de moeite waard?

In 2016 waren we de gastorganisatie van de UNESCO Geoparkconferentie. De zichtbaarheid van het Geopark en UNESCO in de regio is groot. Kapitaalinvesteringsprojecten die sinds 2007 verband houden met het Geopark worden geschat op een kleine 18 miljoen euro. Daarnaast hebben we een aantal samenwerkingsovereenkomsten met andere UNESCO Global Geoparks waarvan we regelmatig delegaties ontvangen.

Bent u bekend met onze regio? Denkt u dat wij de UNESCO-erkenning zouden kunnen krijgen?

Ik ben er slechts enkele keren doorgereden met de auto maar heb het park nooit echt bezocht. Bijgevolg kan ik hier dus moeilijk op antwoorden.

Heeft u nog advies voor ons in aanloop naar de oprichting van ons Geopark?

Een snelle blik op jullie website leert mij dat het misschien handig kan zijn om meer informatie te verstrekken over de volgende sectoren:

– Onderwijs, wat zijn de programma’s en middelen die beschikbaar zijn voor het onderwijs (kinderen en volwassenen).

– Wetenschappelijk: waarom is de geologie van bijzondere waarde en wat zijn de belangrijkste geosites?

– Cultuur: wat is de tastbare en niet-tastbare cultuur in de regio,

– Geotoerisme: wat is er te zien en te beleven?

– Geotoerisme: wat beveelt u aan voor routes en ervaringen in de regio.

Wij bereiken de bovenstaande doelen door de activiteiten van onze kernpartners te combineren met de activiteiten en taken van onze geassocieerde partners.

Meer weten over dit Geopark English Rivièra?
http://www.englishrivierageopark.org.uk/

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email