Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

GEOLOGISCHE GEHEIMEN

Soms geven gebieden plotseling iets van hun verleden prijs. Akkerbouwer Maarten Janse uit Wolphaartsdijk ontdekte vanuit zijn trekker kleurverschillen in een perceel met wintertarwe. Hij besloot om zelf wat luchtfoto’s te maken van het perceel en ontdekte tot zijn verbazing dat het krekenpatroon van voor de inpoldering van zijn akkerland zichtbaar was in de kleur en de hoogte van het gewas. Hij deelde zijn foto’s met het Geopark Schelde Delta.

In de jaren zestig van de vorige eeuw is het Veerse Gat afgedamd en ontstond het huidige Veerse Meer. De buitendijkse schorgebieden werden grotendeels omgevormd tot landbouwgrond. De oude verzande kreken in het kleirijke schorgebied hebben andere bodemkundige eigenschappen. Het zand kan bodemvocht veel moeilijker vasthouden dan kleigrond. Vanwege het droge voorjaar zijn de zandige bodems bij de oude kreken nu veel meer uitgedroogd dan op de andere plaatsen in het perceel. De wintertarwe is daardoor kleiner en meer uitgedroogd en geler van kleur.

Door de droogte blijft het gewas achter in groei en dat is natuurlijk niet goed. Maarten blijft er vrij rustig onder en vindt het krekenpatroon in het perceel erg interessant. Je ziet hier het verleden terug, eigenlijk hetzelfde wat je in het Verdronken Land van Saeftinghe nog in het echt kunt zien. Op zulke gebieden moet je zuinig zijn vindt Maarten.

En zo geeft een stukje grond in het Geopark onverwachts haar geologische geheimen prijs. Natuurlijk hopen we voor de akkerbouwers dat het ondanks de droogte goed komt met de gewassen.

 

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email