Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

Gastheren van de Grevelingen

Gastheren van de Grevelingen staan klaar voor het Geopark Schelde Delta

Door het hele werkingsgebied van Geopark Schelde Delta zijn zogenaamde groepen van Gastheren van het Landschap actief. Recreatie- en horecaondernemers die hun gasten verder wegwijs maken in de omgeving of gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie. Vanuit Geopark Schelde Delta worden deze gastheren ook toegerust om hun gasten te wijzen op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het gebied. Een mooie verdieping dus in het aanbod voor de gasten. De gastheren zijn dus echte gebiedsambassadeurs en worden nu dus ook ambassadeurs voor Geopark Schelde Delta. Na Walcheren waren op 3 maart de Gastheren van de Grevelingen aan de beurt. De zeearm de Grevelingen vormt de noordelijke begrenzing van het Geopark.

Na een introductie op wat een Geopark is wordt nader ingezoomd op Geopark Schelde Delta en de ontstaansgeschiedenis van het gebied. De prachtige visualisaties die het gebied in meerdere tijdsperioden laten zien dragen hier zeker aan bij. Wat goed merkbaar is dat door de toevoeging van kennis over de ontstaansgeschiedenis het beeld van ontstaan, cultuurhistorie, landschap en natuur compleet wordt. De gastheren ervaren dat ook als een verrijking. Ze zullen worden voorzien van foldermateriaal, podcasts, contacten met opgeleide gidsen en ook suggesties voor creatieve en educatieve activiteiten waarbij het Geopark centraal staat. Zodra de COVID-maatregelen vergaand versoepeld worden staat het tweede deel van de toerusting op het programma: een veldexcursie met toelichting over de aanwezige geosites en het leren lezen van het landschap in het gebied rond de Grevelingen. Op deze wijze zullen de komende tijd al de groepen met Gastheren van het Landschap vanuit het Geopark worden toegerust om hun gasten wegwijs te maken in dit prachtige gebied.

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email