Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

Deelname Geopark Schelde Delta aan internationale conferentie

Positionering als Climate Living Lab goed ontvangen

Het Global Geopark Network (GGN) en het European Geoparks Network (EGN) organiseren elke
twee jaar een internationale conferentie. Het afgelopen jaar vond van 8 t/m 14 september de
bijeenkomst plaats in het Adamello Brenta Geopark, gelegen in de Italiaanse Dolomieten
(Madonna di campiglio, Trento). En het was een interessante. De delegatie van het Geopark
Schelde Delta gaf een presentatie over het thema ‘Aspiring Geoparks’.

De positionering van het Geopark Schelde Delta als Climate Living Lab werd door UNESCO en andere geoparken enthousiast ontvangen. De insteek van het Geopark als levend klimaatlaboratorium biedt volgens UNESCO een zeer waardevolle toevoeging aan het wereldwijde geoparkennetwerk. Er is geen ander geopark dat een zo duidelijke link legt met het thema klimaatverandering. Eerder al werd de living lab-insteek ook goed ontvangen door het Nederlandse Geoparken Forum (NFUGG) en de Vlaamse UNESCO Commissie (VUC) tijdens het veldbezoek op 15 mei 2018.

Gevolgen klimaatverandering
Het Geopark Schelde Delta is tijdens de conferentie in Italië gepresenteerd als een gebied (estuarium) op de grens van land en zee, waar het getij invloed heeft op het landschap en waar de mens zich al duizenden jaren moet aanpassen aan een veranderend klimaat. Een gebied waar vanuit keuzes die gemaakt zijn in het verleden, lessen voor heden en toekomst te leren zijn. Maar waar ook de hoger gelegen delen, zoals de Brabantse Wal en de Wase/Boomse Cuesta, gevolgen ondervinden van klimaatverandering.

Development Goals
Tijdens de conferentie zijn ook de speerpunten van het UNESCO Geoparkenprogramma gedeeld. Benadrukt werd het belang van de bijdrage die de geoparken kunnen leveren aan de United Nations Sustainable Development Goals 2015-2030. Met projecten, educatie en kennisdeling dragen geoparken bij aan onder meer klimaatverandering en het bestrijden van de gevolgen ervan (goal 13).

‘Change Agents’
Ook werd aandacht gevraagd voor de inzet en betrokkenheid van jongeren (15-25 jaar) als ‘Change Agents’ bij geoparken. Binnen het Geopark Schelde Delta geven we hieraan al invulling met afstudeerplekken aan studenten van hogescholen en universiteiten en de inzet van deze studenten als ambassadeurs.

Publiekscampagne
Verder werd gewezen op de noodzaak dat alle gemeenten in een geoparkgebied het initiatief ondersteunen. Stuk voor stuk moeten ze ambtelijk en bestuurlijk aanhaken en meedenken. Ook moet het Geopark echt leven bij de andere partners in het gebied. Geopark Schelde Delta is hier actief mee bezig. Er zijn gesprekken met stakeholders in het gebied en er vinden presentaties en activiteiten plaats. In 2019 starten we met het opzetten van een publiekscampagne.

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email