Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

beeldmateriaal bidbook

We willen het mooiste Unesco Geopark kandidaatstelingsdossier maken en vragen daarbij jouw hulp :

Heb je prachtige foto’s en/of beeldmateriaal uit jouw gebied dat we mogen gebruiken, gelieve deze via WeTransfer door te mailen naar scheldedelta@gmail.com, waarvoor reeds dank!

Geef een duidelijke benaming mee aub: “het geologisch/erfgoedverschijnsel+de plaats+ naam fotograaf”

Formaat? Graag zo groot mogelijk.

Wat zoeken we?

Foto’s van geologische verschijnselen in het Geopark.

Zachte sedimenten

In het Geopark komt geen hard gesteente voor, alleen Kalksteen (Krijt) / Brabant Massief (Carboon) op grotere diepte (vanaf 200-1000m diepte). De volgende zachte sedimenten komen voor in het gebied en daar zoeken we goede foto’s van

– Veen                                Holoceen

– Eolische zanden               Dekzanden (Maldegem Stekene)

– Fluviatiele zanden          o.a. Formatie van Waalre (Brabantse Wal)

– Mariene zanden             Pliocene zanden (Groeve Nieuw Namen)

– Fluviatiele klei                 Rivierklei (Schelde) + Rivierklei (Rijn) –
Formatie van Waalre (Brabantse Wal)

– Mariene klei                    Boomse klei

 

Geologische en Geomorfologische Kenmerken

– Rivierduinen                    o.a. rivierduinen op de Brabantse Wal, Uitbergen

– Kreken                             diverse (voormalige) kreken (met name in Zeeland), o.a. Saeftinghe, Schenge, Ortheense Kreek, Braakman, Grote Geule (Verrebroek)

– Kreekruggen                    diverse kreekruggen (o.a. De Putting

– Schorren / slikken           o.a. Slikken van de Heen, Dintelse Gorzen, Schorren van Sint-Annaland

– Klif                                   Brabantse Wal

– Dekzandrug                     Maldegem-Stekene (Vlaanderen), Sint Jansteen en Aardenburg (Zeeuws-

Vlaanderen)

– Antropogeen                   o.a. dijken en dammen (o.a. Oosterscheldekering, Oesterdam),

Zandkreekdam

– Kustduinen                     o.a. duinen bij Burgh-Haamstede

– Veen                                o.a. Yerseke en Kapelse Moer

– Strandwal                       nabij Burgh-Haamstede

– Verdronken Land            o.a. Verdronken Land van Saeftinghe, Verdronken Land van Zuid-Beveland

– Zandplaten                     diverse zandplaten in de Ooster- en Westerschelde

– Bolle akkers                     diverse bolle akkers in het Waasland

– Fossiele rivieren              o.a. de Agger ten westen van Ossendrecht (oude Scheldeloop), Kalkense Meersen en Berlare

 

Foto’s van erfgoed dat een grote samenhang vertoont met de geologie

Cfr. verhaallijnen
Bestaan en werken
historische polders, bolle akkers, wisselteelt met voor- en nateelten,
mesttransporten van stad naar platteland
steenbakkerijen – baksteen, dakpannen, tegels
scheepswerven, nautica, scheepsvaart
Dijkenbouw/rietteelt (wissen-wilgetenen) / vlechten
Schaapskooien
Eendekooien
Woningen die een link hebben met typische activiteiten, bijv.
meesterwoningen bij steenbakkerijen
Heidevelden
zandwinning
veen – en zoutwinning/transport
visserij
Zilt en zoet
(regionale specialiteiten, terroir) Zilte teelten lamsoor/zeekraal
Visvangst/mosselcultuur enz/oesters
Asperges
Paling
Ansjovis
Bestreden gebied
Linies: Staatse & Spaanse Linies = grensverhaal
Verdedigingswerken die gebruik maken van water/gegrafische positie
vliedbergen (castrale Mottes)
Poort naar de wereld
havens (Zwin, Rupel)
varend erfgoed
monumenten die verwijzen naar handel met overzeese gebieden
cartografie
landgoederen (VOC)
tolplaatsen (kastelen langs water)
visserij
Leven met het water
getijdenmolens
watermolens
verdronken dorpen
dijken
historische waterinfrastructuur (kanaaltjes, sluizen …)
Roerend erfgoed collecties en belangrijke voorwerpen die deze thema’s illustreren
kunst die hiermee verbonden is. Bijv.  Schilderijen over de
Allerheiligenvloed, beeld mbt. watersnood van 1953
thematische musea
klederdracht
Immaterieel alle tradities/feesten/gebruiken/ambachten die met
bovenstaande verbonden zijn
legenden en verhalen, overleveringen

Deadline 13 september.

Alvast hartelijk bedankt voor jouw medewerking!

Eeuwige roem en een Unesco-Geopark-label willen we je heel graag schenken.

Met vriendelijke geo-groet,

Namens kernteam Geopark Schelde Delta

Gunter Deleu
coördinator werkgroep communicatie
GEOPARK SCHELDE DELTA i.o.

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email