Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

De status van UNESCO Global Geopark

Een UNESCO Global Geopark is een door UNESCO erkend gebied. Door het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuur is het gebied van internationale waarde. Wereldwijd zijn er maar 147 geoparken in 41 landen. Per type karakteristieke geologie wordt slechts één regio geopark.

Link met klimaat
De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta maakt een goede kans om de UNESCO-status te verkrijgen. De insteek van het geopark als levend klimaatlaboratorium biedt volgens UNESCO een waardevolle toevoeging aan het wereldwijde geoparkennetwerk. Er is geen ander geopark dat een zo duidelijke link legt met het thema klimaatverandering. Juist die interactie – de strijd tussen mens en water – maakt dit gebied uniek.

Zichtbaar en beleefbaar
De status van geopark draagt bij aan de profilering van onze delta. Door de bijzondere elementen in het gebied zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken, kan een economische spin-off ontstaan. Een ontwikkeling, waarvan de hele regio profijt heeft.

Previous
Next

Wist je dat?

Juist in een deltagebied zijn klimaatveranderingen en hoe we daarmee omgaan bepalend voor het gebruik, de leefbaarheid en de toekomstige geologische opbouw van een gebied.