Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

Vooruitblik door de projectmanager

Allereerst willen wij u vanuit het kernteam Geopark Schelde Delta een heel mooi 2020 toewensen! Hopelijk wordt het een jaar waarin we gezamenlijk via het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta steeds meer organisaties, bewoners en bezoekers bewust kunnen maken van de bijzondere geologie en ontstaansgeschiedenis van het gebied welke zo bepalend is voor landschap, natuur en cultuur van vandaag de dag.

Na 2019 in Antwerpen feestelijk te hebben afgesloten, met het moment van ondertekening van de intentieverklaring, door het indrukwekkende aantal van 70 partnerorganisaties, gaan we in 2020 graag met u aan de slag om het Geopark verder vorm te geven. Dit zal veelal gebeuren vanuit thematisch ingerichte werkgroepen waarvoor we uw deelname zullen vragen. We willen ook graag het netwerk van partners nog verder uitbreiden, daarvoor volgt in oktober 2020 opnieuw een officieel moment.

Om het gebied van de Schelde Delta kandidaat te stellen voor de status van UNESCO Global Geopark in oktober 2021, dienen we in 2020 (okt) feitelijk als Geopark te functioneren. Om dit te bereiken gaan we dit jaar actief aan de slag met het realiseren van verschillende projecten. Een aantal sites met entreepunten of onthaalpoorten zullen aan de hand van ontwerpschetsen verder ontwikkeld worden. Vanuit de werkgroepen Communicatie wordt gewerkt aan een communicatiestrategie, de werkgroep Branding & Marketing gaat aan de slag met de verdere doorvertaling en uitwerking van de Geopark verhaallijnen. Daarvoor hebben in 2019 al verschillende sessies in het gebied plaatsgevonden. Dit zal onder meer een Geopark toolkit opleveren met foto’s, verhalen, routes waarvan u gebruik kunt maken. De werkgroep Informatievoorziening gaat onder meer aan de slag met de informatievoorziening bij (geo) sites en vanuit Educatie wordt bijvoorbeeld gewerkt aan grensoverschrijdende deelname aan de GeoWeek (25 t/m 29 mei) en hoe we het Geopark een meer structurele plek in het Hoger Beroeps Onderwijs kunnen geven.

In 2020 wordt ook de rol van de Vlaams-Nederlandse wetenschapskamer binnen het Geopark Schelde Delta versterkt. De wetenschappers gaan aan de slag met het geologisch inhoudelijke deel van het aanvraagdossier (bidbook). En de betrokkenheid van de wetenschapskamer zal de kwaliteit van de (geologische) Geopark (publieks)producten verhogen.

Om het wiel niet opnieuw uit te vinden en te leren van de best practices van collega Geoparken, brengen we in het voorjaar onder meer een bezoek aan Geopark Famenne Ardenne. Zij zijn sinds 2018 het eerste Geopark in België. Hoe gaan zij bijvoorbeeld om met de (meertalige) informatievoorziening?

In september vindt ook de jaarlijkse Geopark conferentie plaats. De plek waar het netwerk van aspirant en bestaande Geoparken samenkomt en kennis en ervaringen uitwisselt. Dit jaar wordt de conferentie georganiseerd door het Global Geoparks Network en zal plaatsvinden in het verre Zuid-Korea.

Voor de komende jaren willen we graag met focus en vanuit een duidelijke visie en ambitie werken aan een gezamenlijke agenda die meerwaarde heeft voor u als partner. We gaan u gericht in bijeenkomsten en workshops bevragen welke kansen u binnen het Geopark ziet. De opbrengst zal worden neergelegd in een Masterplan Geopark Schelde Delta 2021-2030.

Zoals u leest staat er veel op de planning voor 2020. We lichten dit graag nader toe op 26 maart in de middag tijdens het Partnerberaad. Hiervoor volgt binnenkort een uitnodiging. Binnen dit Partnerberaad willen we bouwen aan een actief Geopark netwerk. We willen een platform bieden om kennis en ervaringen te delen, interessante projecten toe te lichten maar ook actief mee te denken. Wie weet komen we zo ook tot gezamenlijke (Europese) projecten. Heeft u een mooi project dat u graag toelicht, dan bieden we u graag de kans om dat tijdens het Partnerberaad te pitchen.

Hopelijk tot binnenkort!

Hartelijke groet namens het Kernteam Geopark Schelde Delta,

Daniëlle Slock

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email