Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

GEOWEEK IN HET GEOPARK KRIJGT VERVOLG

In Nederland wordt jaarlijks de landelijke GeoWeek gehouden. Dankzij Geopark Schelde Delta i.o. was de themaweek dit jaar voor de eerste keer internationaal. Van 3 tot en met 7 juni volgden scholieren gastlessen over bodem, water en geodata en gingen ze op veldexpeditie. Daarnaast waren er activiteiten aan Vlaamse zijde. In het kader van educatie en bewustwording wordt de GeoWeek een vaste activiteit in de Schelde Delta.

De Walcherse Archeologische Dienst organiseerde in de GeoWeek voor basisscholen veldexpedities met grondboringen. Hierbij werd uitgelegd wat je bodemkundig en archeologisch uit die boringen kunt ontdekken. De provincie Noord-Brabant ging met scholieren op ontdekkingstocht langs de Brabantse Wal. Op zoek naar sporen van de vroegere loop van de Schelde in de ondergrond. Hoe is die steile wand ontstaan? En waarom bestaat die uit zand, terwijl je in het aangrenzende lage gebied juist klei ziet? Kinderen deden boringen om te ontdekken waar klei, veen en zand zich bevindt en namen watermonsters uit de sloot om een nader onderzoek op school te doen.

3D-simulatie

De provincie Zeeland verzorgde gastlessen over het ontstaan van de Schelde Delta sinds de laatste ijstijd. Wat was de invloed van de mens daarop? En hoe gaat de delta onder invloed van klimaatverandering en zeespiegelstijging weer veranderen? De kinderen mochten zelf de kaart van Zeeland van 2150 tekenen. En ze kregen een 3D-simulatie te zien over wat er gebeurt als de dijk vlakbij hun school of woonplaats het begeeft. Lees het volledige verslag >

Op verkenning

Natuurpunt Rupelstreek ging met scholieren op verkenning in Walenhoek, het kleiwinningsgebied van de Boomse klei. Wat is die Boomse klei eigenlijk? Hoe zijn we de klei gaan gebruiken? En wat heeft dat in de afgelopen twee eeuwen met het landschap gedaan? Walenhoek is een postindustrieel landschap van de vroegere steenbakkerijen in Niel. De scholieren kregen uitleg over de exploitatiegeschiedenis van de streek, de natuurwaarden die er na de ontginning ontstonden en het geologisch kader (met proefboringen in de klei). De workshops werden verzorgd door medewerkers van de gemeente Niel, Natuurpunt Rupelstreek en Regionaal Landschap Rivierenland.

Op zoek naar meerrestanten

Op zaterdag 15 juni kon men in het kader van de Vlaamse archeologiedagen op tal van locaties terecht. In de Moervaartdepressie konden bezoekers zelf een boring uitvoeren op zoek naar de meersedimenten. Immers, een bleke moeraskalklaag verraadt de oude meerbodem. Onder deskundige begeleiding van Machteld Bats en Luc Bauters werd gesproken over geo-archeologie, waarbij de geschiedenis van het landschap centraal staat en waarbinnen de prehistorische mens actief was. En boren werd er gedaan! De vreugde die jong en oud tentoonspreidde bij het opboren van de meerlagen was hartverwarmend. Nooit meer zullen de deelnemers de Moervaartvallei nog met dezelfde ogen bekijken! Of hoe ervaringsgerichte kennisoverdracht de geologische blik kan verruimen. En dat is net de doelstelling van Geopark Schelde Delta.

 

 

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email