Climate Living Lab Schelde Delta i.o.

EERSTE PARTNERBERAAD

Inspirerende praktijkverhalen uitwisselen, oude bekenden terugzien, nieuwe contacten leggen, samen bouwen aan een regio die zich bewust is van haar bijzondere ontstaansgeschiedenis en daar inspiratie uithaalt voor heden en toekomst. Op 21 februari konden betrokken organisaties al even proeven van wat Geopark Schelde Delta kan betekenen voor het netwerk. 25 partners kwamen samen in de Volksabdij op de Brabantse Wal voor een eerste Partnerberaad.

De ontwikkeling van het Rivierpark Scheldevallei, gelegen tussen Gent en Antwerpen, werd enthousiast toegelicht door projectcoördinator Tom Wezenbeek. Vanuit de troeven van de Scheldevallei, de mooie open ruimten, topnatuur en bijzonder erfgoed (kastelen), wordt samen met publieke en private partijen gewerkt aan de leef-en beleefbaarheid van de Scheldevallei. Vanuit het Sigmaplan worden verschillende projecten gerealiseerd waar natuurontwikkeling en klimaatadaptatie hand in hand gaan. Een voorbeeld hiervan zijnde overlooppolders bij Kruibeke met de unieke elzenbroekbossen. Marc Kocken, sectorhoofd Erfgoed en Publiek, van Erfgoed Zeeland liet aan de hand van de metafoor van metrolijnen met haltes zien hoe (erfgoed) verhaallijnen ingezet kunnen worden om locaties met elkaar te verbinden, te ontsluiten en arrangementen te ontwikkelen. Vanuit de gedachte dat erfgoed, waaronder ook het geologische erfgoed, niet saai is en alles in zich heeft om gasten en bewoners een unieke en waardevolle belevenis te bieden. Vervolgens hield Erik Hennes, regio coördinator Meetjesland-Toerisme Oost-Vlaanderen, een inspirerend verhaal hoe vanuit co-creatie met lokale partijen gewerkt wordt aan het ontwikkelen van de Meetjeslandse Kreken als florerende toeristische bestemming. De verhalen van deze drie sprekers bewezen dat er al heel wat mooie initiatieven in de Schelde Delta bestaan. Voorzitter Richard Meersschaert en projectmanager Daniëlle Slock wuifden de aanwezigen uit met een warme oproep om het geopark verder uit te dragen in het eigen netwerk.

Deel dit bericht via:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email